Ured koordinatora za reformu javne uprave prezentirao je u utorak u Sarajevu Godišnje izvješće o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Izvješće navodi da je ukupna realizacija Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH 18,43 odsto, te daje detaljne podatke o napretku reforme, ukupno i po reformskim oblastima. Riječ je o prvom zvaničnom izvješću o napretku neke reforme u BiH koju je izradio Ured koordinatora, a Vijeće ministara BiH usvojilo 27. ožujka 2008. godine.

Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave je naglasila da je Strategija reforme javne uprave jedina strategija u BiH koja ima sistem praćenja provedbe. U cjelokupan proces praćenja napretka uključeni su sve upravne razine kroz entitetske i koordinatora za reformu javne uprave distrikta Brčko, te nadzorne timove imenovane od Vijeća ministara BiH, vlada RS, FBiH i Brčko distrikta BiH.

        Foto galerija     

 

Izvješćem su prvi put objavljeni zvanični i verificirani procenti realizacije reforme javne uprave po upravnim razinama i reformskim oblastima. Iza svih podataka stoji dokumentacijska osnova koja im daje dimenziju vjerodostojnosti i provjerljivosti. Izvješće sadrži i tabelarni prikaz sa procentima realizacije u svakoj pojedinačnoj mjeri Akcijskog plana 1, a odnosi se na period 01. siječanj – 31. prosinac 2007. godine i početak je redovnog analiziranja i izvješćivanja o napretku u reformi javne uprave u BiH.