Канцеларија координатора за реформу јавне управе презентовала је у уторак у Сарајеву Годишњи извјештај о напретку реформе јавне управе у Босни и Херцеговини. Извјештај наводи да је укупна реализација Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ 18,43 одсто, те даје детаљне податке о напретку реформе, укупно и по реформским областима. Ријеч је о првом званичном извјештају о напретку неке реформе у БиХ коју је израдила Канцеларија координатора, а Савјет министара БиХ усвојио 27. марта 2008. године.

Невенка Савић, државни координатор за реформу јавне управе је нагласила да је Стратегија реформе јавне управе једина стратегија у БиХ која има систем праћења имплементације. У цјелокупан процес праћења прогреса укључени су сви управни нивои кроз ентитетске и координатора за реформу јавне управе дистрикта Брчко, те надзорне тимове именоване од Савјета министара БиХ, влада РС, ФБиХ и Брчко дистрикта БиХ.

Фото галерија

 

Извјештајем су први пут објављени званични и верификовани проценти реализације реформе јавне управе по управним нивоима и реформским областима. Иза свих података стоји документациона основа која им даје димензију вјеродостојности и провјерљивости. Извјештај садржи и табеларни приказ са процентима реализације у свакој појединачној мјери Акционог плана 1, а односи се на период 01. јануар – 31. децембар 2007. године и почетак је редовног анализирања и извјештавања о напретку у реформи јавне управе у БиХ.