Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave i Suad Musić, zamjenik koordinatorice, predstavili su Ured koordinatora za reformu javne uprave i pojasnili trenutačno stanje i aktivnosti na polju reforme javne uprave studentima Fakulteta za javnu upravu. Predavanje je održano 26.studenoga 2007. u prostorijama Fakulteta, u Sarajevu. Događaj su  obilježili odličan odziv studenata, interaktivna prezentacija i interesantna diskusija.