Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, Fondom Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH), Americkim udruženjem pravnika (ABA – ROLI) i Regionalnom antikorupcionom inicijativom, organizira prezentaciju u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Prezentacija će biti održana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (Bijela sala) sa pocetkom u 11:00 sati.

Konvencija protiv korupcije – UNCAC, usvojena je 9. prosinca 2003.g. u Meridi, Meksiko, i tada je i dogovoreno obilježavanje 9. prosinca kao Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Od tada, 103 zemlje su ratifikovale UNCAC, učinivši je tako prvim globalnim odgovorom na globalni problem korupcije. Obilježavanje ovog značajnog dana ujedno je i povod i dobra osnova za organiziranje otvorene diskusije na temu stanja korupcije u zemlji i okupljanje svih relevantnih aktera iz državnih ustanova, civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice i medija. Tom prilikom biće prezentirani nalazi i preporuke detaljnih analiza zakonskog okvira i funkcioniranja ustanova u BiH, koje je tokom ove godine realizirao TI BiH, uz podršku FOD, a na temelju istraživanja, studija i najboljih praksi razvijenih zemalja, i u suglasnosti sa međunarodnim dokumentima koje je BiH prihvatila, kao i strategijom za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala koju je usvojilo Vijeće ministara.

Tokom prezentacije biće predstavljen i prijedlog Zakona o anti-korupcijskom tijelu, koji je izradio ABA – ROLI zajedno sa domaćim ekspertima. Usvajanje ovog zakona predstavlja medunarodnu obvezu BiH u skladu sa UNCAC.

Na ovom događaju učestvati će i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.