Transparency International Босне и Херцеговине (TI БиХ), у сарадњи са Парламентарном скупштином Босне и Херцеговине, Фондом Отворено друштво Босне и Херцеговине (ФОД БиХ), Америчким удружењем правника (ABA-ROLI) и Регионалном антикорупционом иницијативом, организује презентацију у поводу Међународног дана борбе против корупције. Презентација ће бити одржана у згради Парламентарне скупштине БиХ (Бијела сала) са поцетком у 11:00 сати.

Конвенција против корупције – UNCAC, усвојена је 9. децембра 2003.г. у Мериди, Мексико, и тада је и договорено обиљежавање 9. децембра као Медународног дана борбе против корупције. Од тада, 103 земље су ратификовале UNCAC, учинивши је тако првим глобалним одговором на глобални проблем корупције. Обиљежавање овог значајног дана уједно је и повод и добра основа за организовање отворене дискусије на тему стања корупције у земљи и окупљање свих релевантних актера из државних институција, цивилног друштва, приватног сектора, академске заједнице и медија. Том приликом биће презентовани налази и препоруке детаљних анализа законског оквира и функционисања институција у БиХ, које је током ове године реализовао TI БиХ, уз подршку ФОД, а на темељу истраживања, студија и најбољих пракси развијених земаља, и у сагласности са међународним документима које је БиХ прихватила, као и стратегијом за борбу против корупције и организованог криминала коју је усвојио Савјет министара.

Током презентације биће представљен и приједлог Закона о анти-корупционом тијелу, који је израдио ABA – ROLI заједно са домаћим експертима. Усвајње овог закона представља медународну обавезу БиХ у складу са UNCAC.

На овом догађају учествoваће и представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини.