Usvajanje Zajedničke platforme – formalna osnova za početak implementiranja mjera AP1

"Zajednička platforma o načelima i načinu implementiranja Akcijskog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini" predstavlja strateški dokument razvijen od strane Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Njena važnost ogleda se u tome što utvrđuje načela, načine i mehanizme implementiranja mjera Akcijskog Plana 1 Strategije RJU u BiH, te predstavlja politički i pravni okvir i osnov za suradnju organa uprave svih razina vlasti i delegiranje i rad njihovih predstavnika u zajednička radna tijela za nadzor i implementiranje. Primjenjuje se u provođenju mjera AP1 koje su utvrđene kao zajedničke i individualne, i ima za cilj osiguranje sprovedbe tih mjera radi ostvarenja utvrđenih reformskih ciljeva u oblasti javne uprave u Bosni i Hercegovini.

"Zajednička platforma o načelima i načinu implementiranja Akcijskog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini" prvi put je predočena na konferenciji o reformi javne uprave u Brčkom u listopadu 2006. godine. U postupku izrade bila je predmet konzultacija sa svim relevatnim partnerima na razini Vijeća ministara BiH, Vlada FBiH i RS, te Brčko distrikta BiH. Nakon finalizacije dokumenta Zajedničke Platforme, isti je poslan na usvajanje i Vijeću ministara BiH, Vladi FBiH, Vladi RS i Brčko distriktu BiH.

Temeljni razlog za usvajanje Zajedničke Platforme predstavlja stvaranje političkih i operativnih uvjeta za provedbu reforme javne uprave, na način i u pravcu kako je definirano Strategijom reforme javne uprave u BiH i Akcijskim Planom 1. Osim navedenog, reforma javne uprave predstavlja jedan od političkih kriterija ili uvjeta daljeg napretka BiH u procesu EU integracija. Nakon što je usvajanjem Strategije reforme javne uprave u BiH i Akcionog Plana 1 tijekom 2006. godine učinjen iskorak u ovom pravcu, slijedeća etapa odnosi se na implementiranje strateških opredjeljenja i mjera utvrđenih Akcijskm Planom1.

Proces usvajanja dokumenta, koji je osnov za daljnji rad na procesu reforme javne uprave u BiH, zvanično je zaključen njegovim usvajanjem na 13. sjednici Vijeća ministara BiH. Sve Vlade usvojile su Zajedničku Platformu i time obezbijedile neophodne uvjete za početak implementiranja mjera AP1, a samim tim i procesa reforme. Ured koordinatora trenutno vodi aktivnosti na pripremi formalnog potpisivanja dokumenta Zajednicke Platforme od strane Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Premijera FBiH i RS te Gradonačelnika Brčko distrikta BiH. U nastavku navodimo datume usvajanja Zajedničke Platforme na svim razinama vlasti u BiH.

Prijedlog Zajedničke platforme o načelima i načinu implementiranja Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je usvojen na 6. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 26.04.2007. godine.

Prijedlog Zajedničke platforme o načelima i načinu implementiranja Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je usvojen na 23. redovitoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 10.05.2007. godine.

Prijedlog Zajedničke platforme o načelima i načinu implementiranja Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je usvojen na 45. redovitoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 15. svibnja 2007. godine.

Prijedlog Zajedničke platforme o načelima i načinu implementiranja Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je usvojen na 13. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odžanoj 07.06.2007. godine.

Načela na kojima je temeljena Platforma definiraju osnovne okvire u provedbi reformskih mjera kao politička podrška, partnerski odnos svih razina vlasti i učinkovitost, značaj očuvanja sistematičnog i koherentnog pristupa reformi javne uprave radi ostvarenja zajedničkih načela javne uprave. Istovremeno, stanje javne uprave na različitim razinama vlasti, organizaciono, pravno i funkcionalno nije balansirano tako da početak zajedničkih aktivnosti na provođenju mjera AP1 ne treba usporiti bilo koja razina u daljnjim reformskim poduhvatima. Stoga je među temeljnim načelima uvažen i faktor individualnog progresa i neupitno, poštivanje ustavnih okvira u sferi javne uprave.

Načela partnerstva, koherentnosti, učinkovitosti i individualnog progresa, te političke podrške praktično će se najaviti, ali i neposredno potvrditi činom usvajanja predloženog dokumenta u istovjetnom tekstu od strane svih razina vlasti, posebno u segmentima AP1 gdje zajednički koordiniran pristup omogućava ispunjenje uvjeta koji proizilaze iz zahtjeva Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Dokument "Zajednička platforma o načelima i načinu implementiranja Akcijskog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini", prateću shemu i Zaključke Vlada o usvajanju dokumenta možete pronaći i download-ovati u kategoriji Dokumenti / Zajednička platforma