Davor Šolaja, koordinator za reformu javne uprave Vlade Brčko distrikta BiH srednom aprila ove godine bio je gost emisije Razgovor s povodom Radio Brčko distrikta BiH.

Šolaja je govorio o aktivnostima  Brčko distrikta BiH u procesu reforme javne uprave, te je kazao da se nada da bi se uskoro dva važna zakona – zakon o javnoj upravi i zakon o državnoj službi mogla naći pred Vladom Brčko distrikta BiH. Dodao je da su nacrti tekstova ova dva zakona pripremljen, ali da se čekaju komentari organizacije SIGMA koja pruža podršku BiH na putu ka EU.

Rekao je da Brčko distrikt BiH ali i tri druga administrativna nivoa vlasti (BiH, RS i FBiH) aktivno rade na realizaciji Strateškog okvira za reformu javne uprave te Akcionog plana. Njegovo gostovanje možete poslušati ovdje https://radiobrcko.ba/?p=227864.