U organizaciji Sindikata uprave Republike Srpske u Banjoj Luci je u petak, 26.04.2024.godine održana konferencija o izazovima i perspektivama u procesu reforme javne uprave na evropskom putu Bosne i Hercegovine, na kojoj su učestvovali državni koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap, federalni koordinator Željko Škarica, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave Republike Srpske Mikan Davidović i koordinator za RJU Brčko distrikta BiH Davor Šolaja.

Učesnici konferencije kroz panel diskusije, koje je vodio moderator Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS, upoznati su o tome gdje je BiH danas kada je u pitanju reforma, dok su kroz drugi panel svoje stavove iznijeli sindikati i predstavnici poslovne zajednice.

Državni koordinator za reformu javne uprave govorio je implementaciji reformskih mjera, političkoj podršci kroz uspostavljanje međuinstitucionalnog radnog tijela – Koordinacionog odbora za reformu javne uprave, te o potrebi da domaće vlasti više novca izdvajaju za dogovorene aktivnosti.  

Kada je u pitanju saradnja sa sindikatima u BiH, Kasap je naglasio da su oni bili pozvani da se uključe u pripremu ranijih strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave, te da je za  proces javnih konsultacija naročito bio zainteresovan Sindikat uprave Republike Srpske.

Poslije izlaganja članova sindikata i koordinatora za reformu javne uprave donesen je zaključak da se nastavi dobra saradnja i socijalni dijalog u svrhu reforme javne uprave i zaštite prava radnika .

Konferenciji su prisustvovali, između ostalih, predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore Nenad Rakočević, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske Iva Šušković, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović, te Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.