Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave upozorio je danas da institucije u Bosni i Hercegovini sporo realiziraju mjere iz Akcionog plana za reformu javne uprave te da će, ukoliko se ova praksa nastavi, građani Bosne i Hercegovine još dugo čekati da dobiju kvalitetne i brze usluge javne uprave.

Svoj stav Ćuzulan temelji na podacima iz nacrta Godišnjeg izvještaja o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave za 2023. godinu. Prema ovim podacima Bosna i Hercegovina je u 2023. godini ostvarila određeni napredak u reformi javne uprave. Mjerenje napretka u provedbi Akcionog plana za reformu javne uprave pokazuje da je do kraja 2023. svega provedeno 15.79% aktivnosti iz Akcionog plana. Napredak u 2023. godini samo je za 1,48% veći u odnosu na izmjereni napredak na polugodištu 2023. godine, te za 1,79% veći u odnosu na izmjereni napredak na kraju 2022. godine. Riječ je o relativnom napretku koji je izračunat kao prosjek ostvarenog napretka administrativnih nivoa (BiH, FBiH, RS i BDBiH).

“Iako je do kraja 2023. godine provedeno malo manje od 16 posto aktivnosti, kao primjere uspjeha izdvojio bih uvođenje procjene utjecaja propisa i kod podzakonskih akata u RS, te unaprjeđen proces javnih konsultacija na državnom nivou“, rekao je Ćuzulan i pozvao institucije da daju doprinos reformi javne uprave kroz realizaciju reformskih mjera.

Sistem procjene utjecaja propisa (RIA) unaprijeđen je u Republici Srpskoj tokom 2023. usvajanjem nove oduke kojom je proširen obim akata za koje postoji obaveza provedbe procjene utjecaja (uključuje i podzakonske akte). Odlukom je definirana procjena uticaja propisa koji se usklađuju s pravnom tekovinom Evropske unije, te uvedene odredbe koje predviđaju obavezu provedbe analize troškova i koristi, uvođenja modela standardnih troškova i ex post analize. Time je uspostavljen kontrolni mehanizam za nove formalnosti (za građane i preduzeća) koje se uvode podzakonskim aktima. Proces javnih konsultacija unaprijeđen je na državnom nivou u 2023. godini. Bosna i Hercegovina izmjenom Pravila za konsultacije u izradi javnih propisa je, između ostalog, obavezu da institucije nakon završetka javnih konsultacija na web aplikaciji eKonsultacije objave izvještaj o provedenim konsultacijama i konačan tekst nacrta odnosno prijedloga propisa ili drugog akta. Na ovaj način je ispunjen kriterijum iz SIGMA metodologije kojim se ocjenjuje postojanje obaveze da izvještaj o ishodu javnih konsultacija bude dostupan javnosti.

Pored sporog ispunjavanja reformskih mjera za čiju realizaciju su odgovorne pojedine institucije u BiH, najveći rizik za provedbu reforme javne uprave u BiH i dalje je neuspostavljanje struktura za provedbu mjera i aktivnosti sadržanih u strateškom dokumentu i pratećem Akcionom planu za reformu javne uprave. Odsustvo donatora, odsustvo međuvladinih tijela za provedbu reforme, kao i blokada Fonda za reformu javne uprave ostaju izazovi i u narednom periodu.

“Potrebno je održati sjednicu Koordinacionog odbora za reformu javne uprave, koje bi kao političko tijelo sastavljeno od premijera i odgovarajućih ministara, podržalo dalji nastavak reforme javne uprave. Važna je i deblokada Fonda za reformu javne uprave, u kojem se nalazi neiskorišteni novac za realizaciju reformskih aktivnosti, kao i ‘privlačenje’ novih donatora u svrhu osiguranja dodatnih sredstava za nastavak reforme”, izjavio je Ćuzulan.

Nacrt Godišnjeg izvještaja o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave za 2023. godinu dostupan je na web stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave kao i na portalu e-konsultacije Ministarstva pravde BiH.