Delegacija Bosne i Hercegovine koju čine Davor Bunoza, ministar pravde BiH i Darko Kasap, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prisustvovat će u ponedjeljak, 06.11.2023. godine u prostorijama OECD-a u Parizu, konferenciji na ministarstkom nivou na kojoj će biti predstavljeni ažurirani SIGMA principa javne uprave.

Načela javne uprave, razvili su SIGMA/OECD-a i EU, a primarni su okvir koji vodi zemlje proširenja EU-a ka tome kako izgraditi bolju javnu upravu. Prvi put su principi objavljeni 2014., a revidirani su tokom 2023.

Događaj predstavljanja bit će forum za sve zemlje kandidatkinje za članstvo u EU i potencijalne kandidatkinje da razmotre kako ažurirani Principi mogu ojačati reforme javnog upravljanja.  Opće je poznato da dobro javno upravljanje igra ključnu ulogu u privrednom i društvenom razvoju.  Nedavne globalne krize podsjetnik su na važnost funkcionalnih i agilnih vlada i javnih uprava. Zemlje s jakim institucijama, učinkovitom državnom službom i javnim uslugama usmjerenim na korisnike bolje su u upravljanju krizama u nastajanju. Takvo okruženje također olakšava rast privatnog sektora, smanjuje siromaštvo i donosi rezultate za građane.