Stručni savjetnik za informacione tehnologije i pružanje usluga u Uredu koordinatora za reformu javne uprave Sabahudin Suljević učestvovao je od 25. do 27. maja 2023. godine na 31. NISPA konferenciji održanoj u Beogradu.

NISPA predstavlja Mrežu instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Na konferenciji su predstavljeni brojni naučni i stručni radovi i istraživanja. Centralna tema konferencije bila je “budućnost javne uprave u novim tehnologijama”.

U organizaciji RESPA-e održana su dva panela “Izgradnja i jačanje otpornosti sektora javne uprave kroz strateška predviđanja i inovacije” na kojem je Suljević govorio o iskustvima unutar Bosne i Hercegovine po pitanju izgradnje kapaciteta za strateško predviđanje i procjenu trendova u digitalizaciji, njihovoj primjenjivosti u našem kontekstu, razvoju interoperabilnosti u BiH kao ključnog koncepta za kvalitetne efekte digitalizacije.

Također, RESPA je organizovala i radionicu o temi “Digitalna transformacija i vještačka inteligencija (AI) u javnoj upravi” na kojoj su predstavljene aktuelne inicijative unutar EU, iskustva zemalja u regionu po pitanju strategija i konkretnih projekata koji su implementirani.

Generalni zaključak je da je potreban adekvatan regulatorni okvir na nivou EU te da je vještačka inteligencija ključni faktor za digitalnu transformaciju danas.