Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić izlagao je rad na temu XI Međunarodnom naučnom skupu u Brčkom pod nazivom “Čovječanstvo pred izazovom vještačke inteligencije” i tom prilikom pojasnio je prednosti kao i nedostatke upotrebe vještačke inteligencije u javnoj upravi.

Poseban osvrt u Otajagićevom izlaganju bila je zaštita ljudskih prava i sloboda prilikom upotrebe vještačke inteligencije.

Dotakao se evropske regulative u upotrebi vještačke inteligencije u javnoj upravi, koliko su ljudska prava ugrožena primjenom vještačke inteligencije, kao i kakvi su izazovi od primjene vještačke inteligencije u budućnosti.

Potcrtao je sve izazove koje sa sobom nosi upotreba vještačke inteligencije u razvoju javne uprave, a naveo je i pozitivne primjere u praktičnoj primjeni.

XI Međunarodni naučni skup pod nazivom “Čovječanstvo pred izazovom vještačke inteligencije” okupio je 210 učesnika iz Evrope, Azije i Amerike, a zajednički su ga organizirali Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Beogradu i Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu.