U okviru implementacije projekta ‘E-beba’, koji je započeo u novembru prošle godine“, u matične knjige Općine Centar elektronskim putem upisano je 600 beba, navodi se na zvaničnoj internet stranici Općine Centar.

Da podsjetimo, projekat je pokrenut na inicijativu Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, a realizira se kroz Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju-GIZ.

Od početka implementacije projekta određeno je 600 jedinstvenih matičnih brojeva elektronskim putem, što je umnogome olakšalo i skratilo proceduru određivanja matičnih brojeva za novorođenu djecu. Proces prijave novorođenčadi je znatno skraćen jer prijavitelj-roditelj kompletan postupak završi samo jednim dolaskom u prostorije Matičnog ureda Općine Centar.

“Na ovaj način znatno je skraćeno vrijeme koje je roditeljima potrebno da bi dobili izvode iz matične knjige rođenih. Vrijeme čekanja, odnosno određivanja matičnog broja za novorođenčad, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), je sa ranijih 7 do 10 dana skraćeno na 20 minuta. Jednim dolaskom roditelji nakon dobivanja izvještaja iz bolnice završe proceduru upisa novorođenčadi u matične knjige rođenih. Služba za opću upravu je svu dokumentaciju pribavljala službenim putem, izuzev potvrde o prebivalištu. U međuvremenu, u saradnji IDDEEA-om, a na osnovu potpisanog sporazuma, stvorena je mogućnost da će u se u narednom periodu prilikom prijave novorođenčadi službenim putem pribavljati i dokumentacija o evidenciji prebivališta što predstavlja još jedan bitan iskorak u poboljšanju usluga građanima. Naše zadovoljstvo je time veće što je projekat opstao, što je zaživio u potpunosti. Općina Centar je jedina lokalna zajednica u Kantonu Sarajevo, a vjerovatno i šire koja je na ovakav način napravila iskorak i približila i olakšala uslugu roditeljima novorođene djece. Imamo izuzetno dobru saradnju sa Javnom ustanovom Opća bolnica ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ i Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, gdje nam u roku od 24 sata dostavljaju izvještaje o rođenju beba. Kontinuiranost projekta postoji, svakodnevno se radi na novim poboljšanjima usluga”, pojasnila je Jasna Beba, pomoćnica za opću upravu.