Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine prethodnih je dana završio svoj Akcioni plan za unaprijeđenje institucije.

Naime, kao završni dio CAF (Common Assessment Framework) procesa održana je radionica za prioritetizaciju aktivnosti i izradu akcionog plana.

Zaposlenici Ureda za zakonodavstvo napravili su Akcioni plan koji sadržava 15 aktivnosti koje će se realizirati u kratkom vremenskom periodu i devet ključnih aktinvosti koje bi se trebale realizirati u naredne dvije godine.

Teme koje dominiraju u aktivnostima povezane su sa unaprijeđenjem komunikacije sa svojim korisnicima, digitalizacija procesa i unaprijeđenje procesa upravljanja ljudskim resursima.

Ova institucija je, odlukom da primjeni CAF proces, pokazala spremnost da unaprijedi svoje poslovanje ka efikasnosti i efektivnosti, a prateći evropske standarde za kvalitet u javnoj upravi.

Inače, ovo je drugi CAF ciklus koji provodi Ured za zakonodavstvo. Podršku u implementaciji CAF-a pružili su zaposlenici Ureda koordinatora za reformu javne uprave.