Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju o održavanju 6. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, uz dopunu na sjednici.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i nadležnim službama Evropske komisije provede sve neophodne radnje za održavanje 6. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, koji će biti održan putem videolinka u terminu koji bude dogovoren.

Sastavni dio ove informacije je dokument za raspravu i lista delegacije BiH kojom će, u dijelu za visoki politički dijalog, predsjedavati ministar pravde Josip Grubeša, koji će biti na raspolaganju medijima za pitanja u vezi s ovim sastankom.