Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku bio je domaćin prve Međunarodne statističke konferencije SSE 2022 koja je održana 27. i 28. maja 2022.godine.

Pokrovitelj konferencije bilo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, a partner konferencije je Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku te koorganizator Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon protokolarnog dijela otvaranja konferencije, upriličeno je izlaganje radova.

Prof. dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave govorio je o temi: Pravna i faktična jednakopravnost država u međunarodnim odnosima.

Sama povelja Organizacije Ujedinjenih naroda (OUN) predviđa da “organizacija počiva na suverenoj jednakosti svih njenih država”. Međutim, sa uvođenjem u Vijeće sigurnosti OUN-a stalnih pet članica i to sa pravom veta ta pravna jednakost se narušava.

Izazovi, odnosno ratovi na kraju 20 i početkom 21 vijeka su pokazali da je faktička ili realna jednakost država u međunarodnim odnosima još više neostvariva i ispoljava se kao očita nejednakost. Zbog toga, prof dr Otajagić i kooautori rada mr. Mehmed Halilović, ambasador Bosne i Hercegovine i mr. Bojan Jožanc, diplomata u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine smatraju da je Povelja Ujedinjenih nacija već zastarijeli ustav Svjetske organizacije.

U kontekstu toga, iniciraju i predlažu izmjena Povelje OUN-a u smislu uspostavu istinske jednakosti svih suverenih država. Kao perspektivu ističu nužnost jačanja integracija,efikasnosti i operativnosti međunarodnih institucija i međunarodnog prava.

Učesnici konferencije bili su ugledni stručnjaci u svojim oblastima i gosti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, SAD-a i Kosova kao i studenti Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku. Oni su govorili o temama, između ostalog, “Doprinos statistike unaprijeđenju menadžmenta u obrazovanju”, “Ocjenjivanje i vrednovanje u učenju matematike”, “Softverske platforme na visokoškolskim ustanovama tokom COVID 19”, “Efekti primjene informacionih tehnologija u javnoj upravi Bosne i Hercegovine”, “Komparativna analiza plaćanja, informacijska sigurnost i kriptografija” i dr.

Značaj same konferencije se ogleda u jedinstvenoj prilici za međusobnu razmjenu pristupa i primjera dobre prakse između profesora, domaćih i stranih stručnjaka.