Udruženje građana (UG) Zašto ne i Transparency International-a u BiH organizirat će trening za službenike i službenice kantonalnih vlada i skupština, kao i kantonalne zastupnike i zastupnice, iz oblasti otvorenosti institucija 18.05.2022. godine u hotelu Holiday u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati.

Nakon što je monitoring otvorenosti kantonalnih vlada i skupština u BiH za 2021. godinu, koji je obuhvatio svih deset kantona, pokazao da tek jedna institucija zadovoljava nešto više od 50 posto indikatora, evidentno je da bi se rezultati, kako vlada tako i skupština, mogli unaprijediti.

S tim u vezi, UG Zašto ne i Transparency International u BiH organizuju trening s ciljem upoznavanja službenika i službenica sa OGP inicijativom i principima proaktivne transparentnosti i otvorenosti podataka, kao i promocijom dobrih praksi objavljivanja podataka i podsticanja službenika/ca za primjenu istih.

 Trening će biti sastavljen iz sljedećih modula:

  • Open Government partnership inicijative i učešće BiH u OGP Inicijativi (Transparency International, Emsad Dizdarević);
  • Prezentacija Nacrta Akcionog plana za implementaciju OGP Inicijative u BiH (Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za implementaciju OGP Inicijative);
  • Proaktivna transparentnost i otvorenost podataka: Standardi i dobre prakse (UG Zašto ne, Amina Izmirlić Ćatović i Danira Karović).