Članice globalne Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast će u periodu od 16.-20. 05.2022 godine obilježiti Sedmicu otvorene vlasti (Open Gov Week ) gdje će zajedno sa civilnim društvom promovisati vrijednosti otvorene vlasti: transparentnost, odgovornost, učešće građana u javnim politikama i saradnju civilnog društva i vlasti. Tokom proteklih pet godina reformatori otvorene vlade organizirali su više od 1.300 događaja Open Gov Week u više od 70 zemalja, od javnih rasprava, preko hackatona, webinara i još mnogo toga.

Učešću u promociiji vrijednosti OGP i ove godine, četvrti put zaredom, pridružit će se i Predstavnici/e Savjetodavnog vijeća Partnerstva za otvorenu vlast u BiH.

Tako će, u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Transparency Internationala BiH 17.05.2022. godine u Sarajevu biti održana radionica za državne službenike iz institucija Bosne i Hercegovine koji učestvuju u popunjavanju upitnika o samoprocjeni institucija o provođenju standarda proaktivne transparentnosti. Naredni dan, 18.05.2022 godine Savjetodavno vijeće OGP u BiH organizuje dva događaja i to za službenike kantonalnih vlada i skupština o unapređenju transparentnosti u institucijama.

Na ovim događajima bit će promovisane i aktivnosti koje institucije namjeravaju provesti u naredne dvije godine a kroz mjere koje su navedene u Akcionom planu za provedbu Inicijative .

Bosna i Hercegovina pristupila je Inicijativi “Partnerstvo za otvorenu vlast” 2014. godine, a prvi Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provedbu Inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”, usvojen je u septembru 2019. godine, za period 2019.-2021. godina. Drugi Akcioni plan je pripremljen i očekuje se usvajanje u Vijeću ministara BiH.

U Akcionom planu za period 2021. – 2023. godine, naglasak je stavljen na: otvaranje podataka kroz koordinaciju razvoja ekosistema otvorenih podataka (javnog podatkovnog dobra), aktivnosti na području otvaranja podataka iz oblasti javnih nabavki, antikorupcije, unaprjeđenje proračunske transparentnosti, značaj reguliranja pitanja stvarnog vlasništva, te povećanje transparentnosti informacija i unaprjeđenje sistema razmjene informacija sa građanstvom putem web stranice Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Kako građani iskazuju potrebe za pristupačnijom i transparetnijom javnom upravom kao ključne za kavlitetu svog života i rad prioriteti Akcijskog plana upravo su definirani u skladu sa izraženom potrebama građana, iskustvom i prioritetima civilnog društva, te preporukama međunarodne zajednice. Dodatno, mjere Akcionog plana pažljivo su usklađene s drugim procesima reforme javne uprave, a kako bi se osigurala sinergija, te održivost mjera.

I u ovome Akcionom planu se vodilo računa o tome da se osigura održivost provedenih mjera, te da naredne mjere i aktivnosti budu ambicioznije od onih iz prethodnog Akcionog plana. Sve mjere i aktivnosti ovog Akcionog plana su formulisane kroz dijalog i saradnju sa predstavnicima organizacija civilnog društva.