Članice globalne Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast će u razdobolju od 16.-20. 05.2022 godine obilježiti Tjedan otvorene vlasti (Open Gov Week ) gdje će zajedno sa civilnim društvom promovirati vrijednosti otvorene vlasti: transparentnost, odgovornost, sudjelovanje građana u javnim politikama i suradnju civilnog društva i vlasti. Tokom proteklih pet godina reformatori otvorene vlade organizirali su više od 1.300 događaja Open Gov Week u više od 70 zemalja, od javnih rasprava, preko hackatona, webinara i još mnogo toga.

Sudjelovanju u promociiji vrijednosti OGP i ove godine, četvrti put zaredom, pridružit će se i Predstavnici/e Savjetodavnog vijeća Partnerstva za otvorenu vlast u BiH.

Tako će, u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Transparency Internationala BiH 17.05.2022. godine u Sarajevu biti održana radionica za državne službenike iz institucija Bosne i Hercegovine koji sudjeluju u popunjavanju upitnika o samoprocjeni institucija o provođenju standarda proaktivne transparentnosti. Naredni dan, 18.05.2022 godine Savjetodavno vijeće OGP u BiH organizira dva događaja i to za službenike županijskih vlada i skupština o unapređenju transparentnosti u institucijama.

Na ovim događajima bit će promovirane i aktivnosti koje institucije namjeravaju provesti u naredne dvije godine, a kroz mjere koje su navedene u Akcijskom planu za provedbu Inicijative.

Bosna i Hercegovina pristupila je Inicijativi “Partnerstvo za otvorenu vlast” 2014. godine, a prvi Akcijski plan Vijeća ministara BiH za provedbu Inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”, usvojen je u rujnu 2019. godine, za razdoblje 2019.-2021. godina. Drugi Akcijski plan je pripremljen i očekuje se usvajanje u Vijeću ministara BiH.

U Akcijskom planu za razdoblje 2021. – 2023. godine, naglasak je stavljen na: otvaranje podataka kroz koordinaciju razvoja ekosustava otvorenih podataka (javnog podatkovnog dobra), aktivnosti na području otvaranja podataka iz oblasti javnih nabava, antikorupcije, unaprjeđenje proračunske transparentnosti, značaj reguliranja pitanja stvarnog vlasništva, te povećanje transparentnosti informacija i unaprjeđenje sustava razmjene informacija sa građanstvom putem web stranice Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Kako građani iskazuju potrebe za pristupačnijom i transparetnijom javnom upravom kao ključne za kavlitetu svog života i rad prioriteti Akcijskog plana upravo su definirani sukladno izraženim potrebama građana, iskustvom i prioritetima civilnog društva te preporukama međunarodne zajednice. Dodatno, mjere Akcijskog plana pažljivo su usklađene s drugim procesima reforme javne uprave a kako bi se osigurala sinergija, te održivost mjera.

I u ovome Akcijskom planu vodilo se računa o tome da se osigura održivost provedenih mjera, te da naredne mjere i aktivnosti budu ambicioznije od onih iz prethodnog Akcijskog plana. Sve mjere i aktivnosti ovog Akcijskog plana formulirane su kroz dijalog i suradnju sa predstavnicima organizacija civilnog društva.