Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa SIGMA/OECD 12. maja 2022. godine u Sarajevu (hotel Holiday) organizira okrugli sto o normativno – praktičnim aspektima zakona o upravnom postupku u BiH.

Na okruglom stolu će se raspravljati o dvije međusobno povezane teme: otvorena pitanja vezana za provođenje upravnih postupaka u Bosni i Hercegovini (sa akcentom na administrativno pojednostavljenje) kao i nadzor i praćenje funkcionisanja upravnih postupaka (kako bi se mogli identifikovati i prevazići potencijalni izazovi). Nedavna analiza bh. zakona o upravnim postupcima koju je provela SIGMA pokazala je da, iako su metode za administrativno pojednostavljenje poput principa „samo jednom“, kao i elektronska komunikacija ugrađene u ZUP-ove na gotovo svim nivoima u BiH, čini se da stvarna primjena ovih koncepata ide sporo.

Događaj je otvoren za fotoreportere i kamermane, a izjave novinarima dat će prof.dr. Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave  u 10 i 45. 

Pored predstavnika SIGMA-e, očekuje se učešće predstavnika: Ministarstva pravde BiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstva pravde Federacije BiH, Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Apelacione komisije Brčko distrikta BiH, Upravne inspekcije BiH, Upravne inspekcije Republike Srpske, Upravne inspekcije Brčko distrikta BiH, Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH, Odbora za žalbe Republike Srpske te privrede i organizacija civilnog društva.