Ured koordinatora za reformu javne uprave u suradnji sa SIGMA/OECD 12. svibnja 2022. godine u Sarajevu (hotel Holiday) organizira okrugli stol o normativno – praktičnim aspektima zakona o upravnom postupku u BiH.

Na okruglom stolu će se raspravljati o dvije međusobno povezane teme: otvorena pitanja vezana za provođenje upravnih postupaka u Bosni i Hercegovini (sa akcentom na administrativno pojednostavljenje) kao i nadzor i praćenje funkcioniranja upravnih postupaka (kako bi se mogli identificirati i prevazići potencijalni izazovi). Nedavna analiza bh. zakona o upravnim postupcima koju je provela SIGMA pokazala je da, iako su metode za administrativno pojednostavljenje poput principa „samo jednom“, kao i elektronska komunikacija ugrađene u ZUP-ove na gotovo svim nivoima u BiH, čini se da stvarna primjena ovih koncepata ide sporo.

Događaj je otvoren za fotoreportere i kamermane, a izjave novinarima dat će prof.dr. Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave  u 10 i 45. 

Pored predstavnika SIGMA-e, očekuje se sudjelovanje predstavnika: Ministarstva pravde BiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstva pravde Federacije BiH, Ministarstva pravde i uprave Sarajevske županije, Apelacionog povjerenstva Brčko distrikta BiH, Upravne inspekcije BiH, Upravne inspekcije Republike Srpske, Upravne inspekcije Brčko distrikta BiH, Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH, Odbora za žalbe Republike Srpske te gospodarstva i organizacija civilnog društva.