Bosni i Hercegovini je potrebna sveobuhvatna revizija organa javne uprave na svim nivoima, uključujući i pregled njihovog djelokruga, te njihovo restrukturiranje u skladu s načelima efikasnosti i nivoa kvaliteta servisiranja potreba građana.

Istaknuto je to uoči održavanja konferencije pod nazivom: „Da li nam je neophodna reorganizacija javne uprave?“, koju je u Sarajevu organizirao Transperncy International u BiH (TIBiH) uz potporu Vlade Kraljevine Švedske.

Sudionici skupa razmatraju mogućnosti vezane za postojeći organizacioni model javne uprave u BiH, pokušavajući naći odgovor na upit – u kojoj je mjeri taj i takav model u funkciji principa transparentnosti, efikasnosti, efektivnosti i odgovornosti, te se referirajući na moguće pravce optimizacije javne uprave kroz proces reorganizacije.

“Rezultati reforme javne uprave u BiH su daleko od očekivanih i ne možemo biti zadovoljni dosada postignutim”, izjavio je predsjedavajući Upravnog odbora TIBiH Srđan Blagovčanin, a složenost situacije u tom pogledu ilustrirao je velikim brojem postojećih institucija, podsjećajući da na državnom nivou djeluju 72 organa javne uprave, te da je slično stanje i na entitetskom i nižim nivoima vlasti.

Blagovčanin ističe da je neophodno pristupiti sistematičnoj analizi šta ti organi, zapravo, rade i dali rade u skladu sa zakonima i u interersu građana.

Upozorio je kako veća javna administracija, stvara i veće prilike i za korupciju, navodeći da se putem mehanizama javne administracije u sklopu javnih nabavki troši oko tri milijarde KM godišnje, te da revizorski izvještaji pokazuju da gotovo 80 posto javnih nabavki se realizira kršenjem zakonskih procedura, a što izaziva ogromno nepovjerenje javnosti.

Na poteškoće koje prate reformu javne uprave u BiH od njenog početka 2005. godine, ukazao je koordinator Ureda za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan, potcrtavajući neophodnost optimizacije u pogledu kadrovskih rješenja i korištenja budžetskih resursa.

Reforma javne uprave je, kako je kazao, u vrhu prioriteta na evropskom putu BiH, i uvrštena je na listu od 14 prioriteta u sklopu Mišljenja Evropske komisije

“Moderna javna uprava podrazumjeva da se postiže viši kvalitet sa isto ili manje novca”, naglasio je Ćuzulan, pledirajući za više discipline u trošenju budžetskog novca i efikasnije funcioniranje organa javne uprave.

Vanredni profesor Univerziteta u Varšavi i međunarodni ekspert u oblasti javne uprave Dawid Szescilo je, referirajući se na stanje u BiH, kazao je kako je nužno podržati reorganizaciju javne uprave na način da ona postane efikasnija, bez obzira na turbulentno vrijeme kroz koje BiH u političkom smislu prolazi.

Podsjetio je da je u međuvremenu izvršen pregled javne uprave na svim nivoima vlasti u BiH, te da je ta analiza pokazala kako je potrebno raditi na jačanju odgovornosti javne administracije prema javnosti i bh. građanima.

“Međunarodna zajednica će podržati taj proces i jedinstvena je u ocjeni da je reorganizacija javne uprave u BiH jedan od načina kako ići dalje, usprkos poteškoćama”, poručio je Szescilo.

Konferencija, u čijem je fokusu reorganizacija javne uprave, organizirana je u sklopu sedmice posvećene borbi protiv korupcije i povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 9. decembra.

Skup je u glavnom gradu BiH okupio predstavnike relevantnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva, kao i domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti reforme javne uprave.