Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 21a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) na zahtjev Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

PONIŠTAVA

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika (1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove i 1/02 Stručni saradnik za informacione tehnologije) u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, objavljen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu dana 28.09.2020. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 19.10.2020. godine, poništava se u cjelosti.

Obrazloženje: Navedeni Javni oglas se poništava na zahtjev Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz razloga što institucija prije raspisivanja Javnog oglasa nije obezbjedila saglasnost Vijeća ministara BiH, u skladu sa zaključkom Vijeća ministara sa 46. sjednice održane 03.03.2016. godine, kao ni saglasnost Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pri kojem djeluje, te s obzirom na to da su u narednom periodu planirane izmjene u sistematizaciji radnih mjesta i samoj organizaciji Ureda koordinatora.