Prof.dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reofrmu javne uprave sa saradnicima danas je u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ugostio mr. Samira Kurtovića, predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Zamjenik državnog koordinatora informisao je Kurtovića o aktivnostima na implementaciji Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018.-2022 i Akcionog plana za provedbu reforme javne uprave- dokumenta koji će uskoro biti poslan Vijeću ministara BiH i vladama entiteta i Brčko distrikta BiH na usvajanje.

„Ovo je otvoren proces u koji trebaju biti uključeni, mediji, civilno društvo ali i sindikati državnih službenika i namještenika“, rekao je Otajagić i dodao da sindikalne organizacije u BiH i njihovo članstvo trebaju biti informisani o daljoj modernizaciji uprave u BiH ali i uključeno u implementaciju budućih reformskih aktivnosti, a naročito zbog činjenice da su planirane veće intervencije u oblasti državne službe.

Kurtović je naglasio da ovaj Sindikat ranije nije bio uključen u proces reforme javne uprave, odnosno u pripremu strateških dokumenata ali da će kroz naredne aktivnosti dati doprinos modernizaciji uprave u BiH.

“Mi ćemo dati vjetar u leđa reformi javne uprave”, rekao je Kurtović.

On je naglasio da Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH ima 14.000 članova te da vjeruje da će u što skorijem periodu članstvo biti informisano o reformi javne uprave kroz edukacije, seminare i konferencije.

Sudionici sastanka su se složili da će biti neophodno organizirati još jedan sličan sastanak o temi reforme javne uprave na koji će biti pozvani Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS i Lejla Čopelj, predsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.