Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave i Alan Ćatić, direktor Infodoma potpisali su danas u Sarajevu ugovor o implementaciji projekta „„Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrkta BiH“.

Specifična svrha projekta je osigurati efikasnije, modernije i pravovremeno upravljanje ljudskim potencijalima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrkta BiH putem informacionih tehnologija.

„Trenutno, svaka agencija koristi različite informacijske sisteme. Međutim, informacioni sistemi koji se koriste u ADS FBiH i Pododjeljenju za ljudske resurse BD BiH su već zastarjeli i bez mogućnosti nadogradnje, tako da je potrebna uspostava potpuno novog sistema koji bi olakšao i automatizirao cjelokupne HR procese službi koje se bave upravljanjem ljudskih resursa, naravno uz adekvatnu migraciju podataka iz postojećih sistema. U RS, gdje funkcionalan sistem za upravljanje ljudskim resursima postoji, planiraju se implementirati nedostajući moduli, tj. moduli koji podržavaju funkcije zapošljavanja, osposobljavanja i usavršavanja“, izjavio je Ćuzulan.

Direktor Infodoma naglasio je da projekat treba da doprinese efikasnijoj javnoj upravi kada je u pitanju modernizacija načina vođenja evidencije državnih službenika i generalno upravljanje ljudskim resursima.

„Razvijanje elektronskog registra državnih službenika će unaprijediti strateško povezivanje svih institucija sa agencijama za državnu službu/upravu te omogućiti brzu razmjenu informacija o broju uposlenih kao i o njihovim stručnim kvalifikacijama. Sa podacima o stažu svakog državnog službenika, institucije će moći da efikasnije planiraju buduća zapošljavanja, odlaske u mirovinu ili preraspodjelu postojećih službenika u svakoj od institucija“, izjavio je Ćatić.

On je dodao i to da će ovaj prijekat doprinijeti transparentnosti planiranja i sprovođenja konkursnih procedura u javnoj upravi i pospješiti nivo povjerenja u same institucije kada je u pitanju efikasno upravljanje ljudskim resursima.

Projekat realizuju Infodom i Lanaco, a vrijednost ugovora je 812.394,86 KM sa PDVom.

Implementacija će trajati 18 mjeseci.