Драган Ћузулан, државни координатор за реформу јавне управе и Алан Ћатић, директор Инфодома потписали су данас у Сарајеву уговор о имплементацији пројекта „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Пододјељењу за људске ресурсе Брчко дистркта БиХ“.

Специфична сврха пројекта је осигурати ефикасније, модерније и правовремено управљање људским потенцијалима у органима државне службе Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистркта БиХ путем информационих технологија.

„Тренутно, свака агенција користи различите информацијске системе. Међутим, информациони системи који се користе у АДС ФБиХ и Пододјељењу за људске ресурсе БД БиХ су већ застарјели и без могућности надоградње, тако да је потребна успостава потпуно новог система који би олакшао и аутоматизовао цјелокупне ХР процесе служби које се баве управљањем људских ресурса, наравно уз адекватну миграцију података из постојећих система. У РС, гдје функционалан систем за управљање људским ресурсима постоји, планирају се имплементирати недостајући модули, тј. модули који подржавају функције запошљавања, оспособљавања и усавршавања“, изјавио је Ћузулан.

Директор Инфодома нагласио је да пројекат треба да допринесе ефикаснијој јавној управи када је у питању модернизација начина вођења евиденције државних службеника и генерално управљање људским ресурсима.

„Развијање електронског регистра државних службеника ће унаприједити стратешко повезивање свих институција са агенцијама за државну службу/управу те омогућити брзу размјену информација о броју упослених као и о њиховим стручним квалификацијама. Са подацима о стажу сваког државног службеника, институције ће моћи да ефикасније планирају будућа запошљавања, одласке у пензију или прерасподјелу постојећих службеника у свакој од институција“, изјавио је Ћатић.

Он је додао и то да ће овај пројекат допринијети транспарентности планирања и спровођења конкурсних процедура у јавној управи и поспјешити ниво повјерења у саме институције када је у питању ефикасно управљање људским ресурсима.

Пројекат реализују Инфодом и Ланацо, а вриједност уговора је 812.394,86 КМ са ПДВом.

Имплементација ће трајати 18 мјесеци.