U skladu s aktivnostima iz Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine, Ured koordinatora za reformu javne uprave raspisao je u martu ove godine Javni poziv za institucije javne uprave za iskazivanje interesa za podršku u uvođenju CAF modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za procjenu – Common Assessment Framework).

Interes za uvođenje ovog modela iskazale su četiri institucije: Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave uz podršku Programa jačanja javnih institucija, koji u Bosni i Hercegovini implementira njemački GIZ, te Britanske ambasade u Sarajevu održali su radionice o CAF-u kao prvom koraku u provođenju tog modela za sve navedene institucije.

Uključivanje zaposlenika i uprave kroz formiranje radne grupe za samoprocjenu ovom procesu daje posebnu notu posvećenosti, što će dovesti do prepoznavanja i uspješne implementacije mjera za poboljšanje rada institucija. Naročito je istaknuto da upravljanje kvalitetom stavlja fokus na korisnike/građane te da poboljšanje javnih usluga predstavlja ključne elemente u osiguranju dobrog upravljanja u organizacijama javnog sektora.

CAF u Srednjobosanskom kantonu

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona u prethodnom periodu iskazao je interes za uvođenje CAF modela te se obratio Uredu koordinatora za reformu javne uprave kao resursnom centru za CAF. U novembru su treneri iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave održali obuku za predstavnike te kantonalne institucije u Travniku.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za državnu upravu Republike Srpske opredijeljeni za upravljanje kvalitetom

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak prema kojem daje saglasnost Аgеnciјi zа držаvnu uprаvu Republike Srpske za uvođenje CAF-a, zaduživši je da izvrši prijеnоs stеčеnih znаnjа svim zаintеrеsirаnim rеpubličkim оrgаnimа uprаvе i аktivnо rаdi nа unаprеđеnju uprаvlјаnjа kvаlitеtоm i implementacijom CAF stаndаrdа kvаlitеta u rеpubličkој uprаvi. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala je uvođenje CAF-a u Agenciju za državnu službu Federacije BiH kao besplatnog i jednostavnog alata za pomoć organizacijama javnog sektora pri korištenju tehnika upravljanja kvalitetom, te je Agencija već završila proces samoprocjene i izradila svoj plan unapređenja.