У складу са активностима из Оперативног плана за увођење управљања квалитетом у институције Босне и Херцеговине за период од 2016. до 2018. године, Канцеларија координатора за реформу јавне управе расписала је у марту ове године Јавни позив за институције јавне управе за исказивање интереса за подршку у увођењу ЦАФ модела управљања квалитетом (Заједнички оквир за процјену – Common Assessment Framework).

Интерес за увођење овог модела исказале су четири институције: Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (ИДДЕЕА), Канцеларија за законодавство Савјета министара Босне и Херцеговине, Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине и Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине.

Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе уз подршку Програма јачања јавних институција, који у Босни и Херцеговини имплементира њемачки ГИЗ, и Британске амбасаде у Сарајеву одржали су радионице о ЦАФ-у као првом кораку у спровођењу тог модела за све наведене институције.

Укључивање запослених и управе кроз формирање радне групе за самопроцјену овом процесу даје посебну ноту посвећености, што ће довести до препознавања и успјешне имплементације мјера за побољшање рада институција. Нарочито је истакнуто да управљање квалитетом ставља фокус на кориснике/грађане и да побољшање јавних услуга представља кључне елементе у обезбјеђивању доброг управљања у организацијама јавног сектора.

ЦАФ у Средњобосанском кантону

Канцеларија за европске интеграције, фондове, односе са јавношћу и квалитет према међународном стандарду Средњобосанског кантона у претходном периоду исказала је интерес за увођење ЦАФ модела и обратила се Канцеларији координатора за реформу јавне управе као ресурсном центру за ЦАФ. У новембру су тренери из Канцеларије координатора за реформу јавне управе одржали обуку за представнике те кантоналне институције у Травнику.

Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине и Агенција за државну управу Републике Српске опредијељени за управљање квалитетом

Влада Републике Српске донијела је закључак према којем даје сагласност Агенцији за државну управу Републике Српске за увођење ЦАФ-а, задуживши је да изврши пренос стечених знања свим заинтересованим републичким органима управе и активно ради на унапређењу управлјања квалитетом и имплементацијом ЦАФ стандарда квалитета у републичкој управи. Влада Федерације Босне и Херцеговине подржала је увођење ЦАФ-а у Агенцију за државну службу Федерације БиХ као бесплатног и једноставног алата за помоћ организацијама јавног сектора при кориштењу техника управљања квалитетом, а Агенција је већ завршила процес самопроцјене и израдила свој план унапређења.