U okviru rada međuinstitucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom razvijena je platforma za razmjenu iskustava, učenje o najboljim praksama iz drugih institucija i edukaciju članova iz oblasti upravljanja kvalitetom, posebno iz ISO 9001, kroz proces mentorstva. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kao članica međuinstitucionalne radne grupe dobila je mentorsku podršku od druge članice grupe Centralne banke Bosne i Hercegovine u daljoj implementaciji ISO 9001:2015.

Naime, člana grupe iz CBBiH, samostalnog stručnog saradnika za standardizaciju procedura Slobodana Mandića je kao najiskusnijeg člana međuinstitucionalne radne grupe iz oblasti ISO 9001 ured guvernera CBBiH imenovao za mentora APOSO-a radi što jednostavnije implementacije zahtjeva ISO 9001:2015 standarda. Uspješnost prvog sastanka, koji je 28. novembra 2017. održan u prostorijama Centralne banke BiH u Banjoj Luci, rezultirao je dodatnim osnaženjem APOSO-a, čije rukovodstvo i tim za kvalitet imaju jasno opredjeljenje za kontinuirano unapređenje procesa.

Na sastanku je bilo riječi o obavezujućoj dokumentaciji koju je APOSO ranije izradio, s posebnim naglaskom na praktične primjere upotrebe različitih alata za razradu ključnih elemenata prilikom definiranja poslovnih procesa.