Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na jučer održanoj sjednici Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2012. godinu i Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji finansijskog poslovanja Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2012. godinu.

Državni revizori konstatovali su u izvještaju da, između ostalog, finansijski izvještaji Ureda prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje imovine i obaveza na 31.12.2012. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Ureda u toku 2012. godine bile su u svim značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonima i propisima.

Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji finansijskog poslovanja Ureda možete pogledati ovdje.