Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima održana je u srijedu, 21. marta u prostorijama Agencije za državnu službu FBiH u Sarajevu. Na ovoj sjednici razmatran je nacrt projektnog zadatka za projekat "Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH" koji će biti finansiran iz sredstava programa IPA 2011.

Od implementacije ovog projekta očekuje se da pruži podršku reformi javne uprave kroz realizaciju specifičnih ciljeva i aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima. Zaključeno je da će članovi Nadzornog tima do 28. marta dostaviti Uredu koordinatora pisane komenatare na nacrt projektnog zadatka.

Također, razmatran je i individualni projektni prijedlog "Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada" koji je predložila Agencija za državnu upravu Republike Srpske, a koji bi bio implementiran na nivou RS.

Nakon diskusije, članovi Nadzornog tima za Upravljanje ljudskim potencijalima su podržali ovaj projektni prijedlog, uz izraženu inicijativu da i ostali upravni nivoi pripreme slične projektne prijedloge kad se za to steknu odgovarajući uslovi.