BiH je po nivou digitalne pismenosti daleko iza Evrope i potrebno je uložiti poseban napor da to bude poboljšano, rekla je danas u Sarajevu predsjednica Asocijacije informatičara u BiH Mensura Beganović.

Beganovićeva je istakla da je cilj 4. regionalnog ECDL foruma koji se održava u Sarajevu, da asocijacije informatičara u regionu razmijene iskustva, precizirajući da će posebna pažnja biti posvećena digitalnoj pismenosti koja je oslonjena na evropske standarde kao što je ECDL.

Ona je pojasnila da je ECDL evropski standard za verifikaciju informatičke osposobljenosti korisnika i da se u zemljama bivše Jugoslavije na ovom projektu radi već nekoliko godina sa različitim uspjehom.

Beganovićeva je navela da su na današnjem forumu gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Rumunije predstavili svoja dobra iskustva i dali smjernice kako da BiH dostigne njihov nivo.

Prema njenim riječima, potrebno je posredstvom državnih institucija učiniti napore da u sistemu obrazovanja digitalna pismenost dobije na značaju, kao i da učenici i nastavnici budu na nivou savremenog sistema obrazovanja.

Pomoćnik ministra prosvjete i kulture RS Miroslav Bobrek rekao je da je Vlada usvojila Informacionu strategiju u okviru koje se razvijaju modeli i-vlade, i-obrazovanja i ostale oblasti informacionih tehnologija.

On je naglasio da se rade intenzivni projekti, prije svega u obrazovnom sektoru, i da je dobro što današnji forum naglašava ulogu i-obrazovanja, odnosno informacionih tehnologija u obrazovnim procesima.

"U RS su pokrenuti mnogi projekti, kao što je elektronski dnevnik, formirano je osam centara u kojima je organizovan videokonferencijski komunikacioni sistem, gdje je moguće istovremeno komunicirati sa svim učesnicima", naglasio je Bobrek.

On je dodao da svi ovi projekti treba da budu integrisani u portal i-obrazovanje, koji je pokrenut ove godine.

Prema njegovim riječima, problem je što u nekim situacijama učenici bolje poznaju informacione tehnologije nego njihovi nastavnici, pogotovo srednjoškolci i studenti, zbog čega je potrebno pronaći nove modele podrške učenju i upoznavanju elektronskih tehnologija.

Ministar obrazovanja i nauke Federacije BiH Meliha Alić istakla je da se nove generacije rađaju u digitalnom svijetu i da im treba obezbijediti kvalitetno obrazovanje.

Ona je naglasila da je, zbog toga, Vlada FBiH opremila mnoge škole kabinetima informatike, a u svim univerzitetskim centrima otvorila multimedijalne centre opremljene savremenom informacionom opremom.

Potrebno je da se na svim nivoima intenziviraju aktivnosti na obezbjeđenju potrebnih sredstava i ljudskih resursa, edukaciji i ambijentu za razvoj informacionog društva, prenosi portal sarajevo-x.com