Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni konkurs za dodjelu preostalih sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7" za 2010. godinu – II dio konkursa.

Preostala sredstva iz granta za 2010. godinu iznose 200.000 KM i nalaze se u budžetu Ministarstva civilnih poslova. Pravo na dodjelu sredstava imaju registrirane naučnoistraživačke organizacije kao što su visokoškolske ustanove, instituti, centri izuzetnih vrijednosti, akademije nauke i umjetnosti, i druga pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

U zahtjevu se navode ciljevi i namjene za koje se traže sredstva iz ovog granta kao i obrazloženje u čemu se sastoji doprinos u unapređenju nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini.

Subjekti koji su podržani u prvom dijelu konkursa za dodjelu sredstava iz granta neće biti ponovo podržani u ovom drugom dijelu konkursa. Podsjećamo, prvi dio konkursa objavljen je krajem marta, a iznos granta iznosio je 500.000 KM.

Zahtjevi za dodjeli granta, kao i prošli put, vrednovat će se između ostalog prema dosadašnjem radu na projektima u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, aktualnost istraživanja, doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija.

Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj FP7) najvažniji je fond kojim se finansiraju znanstvena istraživanja, tehnološki razvoj, organiziranje saradnje između sveučilišta i industrije (uključujući mala i srednja preduzeća) u zemljama Evropske unije, kandidatima i potencijalnim kandidatima, kao i trećim zemljama. Sastoji se od četiri osnovna sektora interesa: suradnja, ideje, ljudi, kapaciteti te peti poseban program za nuklearna istraživanja Euroatom i Zajednički istraživački centar.

Sedmi po redu Okvirni program za istraživanje i razvoj FP7 (7th Framework) trajat će u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Fond je `težak` 50 milijardi EUR, prenosi portal ekapija.ba