Fokusov dodatak „Razvoj Srpske“ u srijedu, 09. juna objavio je tekst o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini za čiju koordinaciju je zadužen Ured kooridnatora za reformu javne uprave. „Razvoj Srpske“  piše da je u  šest reformskih oblasti obuhvaćenih Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom I, trenutno aktuelno 14 projekata. Projekat „Uspostavljanje mreže  info polica“ iz oblasti Institucionalne komunikacije već je sproveden.

U toku je procedura izbora ponuđača za realizaciju projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BIH“ .  Cilj projekta jeste osposobljavanje Savjeta ministara BiH, entitetskih vlada i Brčko distrikta da izgrade sistem za kreiranje i upravljanje politikama na koherentan način i unaprijede međuvladinu saradnju i učinke centralnih organa. Odjel za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva uplatit će dodatnih milion evra za sprovođenje prve faze projekta. Pripremljena je projektna ideja koju je Ured koordinatora kandidovao za finansiranje IPA 2010. Budžet projekta je 1.955.830 maraka.

I za projekat „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona , drugih propisa i opštih akata u BiH“ potpisan je ugovor između Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ureda koordinatora za reformu javne uprave o nabavci usluga za realizaciju usluga. Cilj ovog projekta je uspostavljanje najbolje prakse i koherentnih principa i standarda za izradu zakonskih i drugih propisa u BiH. Okvirni budžet je 800.000 maraka.

Usvojen je projektni zadatak „Transponovanje EU zakonodavstva u upravni sistem BiH“. Projekat ima za cilj unapređenje procedura harmonizacije domaće legislative s legislativom EU, čime će se ubrzati proces približavanja BIH Evropskoj Uniji. On podrazumijeva i edukaciju zaposlenih u državnoj službi uključenih u zakonodavne aktivnosti na svim nivoima kao i članove radnih grupa za evropske integracije.

Projektni prijedlog i zadatak projekta „Informacioni sistem upravljanja budžetom“ usvojeni su na 16. sjednici Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, a cilj projekta je povećanje djelotovornosti upravljanja budžetom pomoću kreiranja i implementacije modernog Informacionog sistema u skladu sa najboljim evropskim praksama. Okvirni budžet je 1.173.498 maraka.

Kada je riječ o projektu Obuka državnih službenika za primjenu informacionih  tehnologija po standardu ECDL) rok za dostavljanje ponuda je 14. juni 2010. Projektom je planirana obuka za rad na računarima i sticanje ECDL certifikata oko 1.600 državnih službenika. Budžet je oko 825.000 maraka.

Izbor konsultanata  projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ je okončan i započela je njegova realizacija. Projekat uvodi sistem upravljanja učinkom i unapređenje sistema ocjenjivanja u državnoj službi. Okvirni budžet he 750.000 maraka.

Također je odobren i projekat „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“. Fokusiran je na organizacioni razvoj i izgradnju kapaciteta domaćih institucija za upravljanje ljudskim resursima kroz transfer znanja uz podršku stručnjaka. Implementacija podrazumijeva aktivnu uključenost partnera na nivou korisničkih institucija koji bi trebalo da osiguraju održivost i dalji progresivan razvoj izlaznih rezultata projekta.

Započela je realizacija projekta“ Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BIH“. Projekat bi trebao rezultirati Programom za poboljšanje upravnog odlučivanja u skladu sa modernim evropskim standardima koji će sadržavati zakonodavne, organizacione i mjere za jačanje kapaciteta. Njegovo sprovođenje će poboljšati kvalitet upravnog odlučivanja na svim nivoima vlastti, te uspostavljanja efikasnije i jednostavnije prakse upravnog odlučivanja orjentisane prema korisnicima usluga. Okvirni budžet projekta iznosi 388.000 KM.

Projekat iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija „ Obuka državnih službenika za odnose s javnošću“ je završen, a njegov cilj bio je jačanje kapaciteta i standardizovanje praksi službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH, njihovo upoznavanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti te jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava.