Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH organizuje sutra u Sarajevu prezentaciju publikacije Reformski indeks za ulaganja 2010, Organizacije za ekonomski razvoj i saradnju /OECD/.

Riječ je o dokumentu koji tretira aktivnosti Reformskog indeksa za ulaganja /IRI/ vezano za Sporazum o ulaganju u jugoistočnu Evropu pri OECD, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonoskih odnosa BiH.

OECD-ov IRI 2010. obezbjeđuje kvantitativne i kvalitativne procjene politika i institucija koje značajno utiču na atmosferu za ulaganje u 10 ekonomija – Albanije, Bugarske, BiH, Hrvatske, Makedonije, Kosova pod rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN 1244, Moldavije, Crne Gore, Rumunije i Srbije.

Na osnovu podataka vlasti, nezavisnih eksperata i privatnog sektora, te koristeći više od 100 indikatora, IRI 2010. procjenjuje regulaciju i reforme u skladu sa najboljim međunarodnim praksama u sektorima politika ulaganja i promocija, razvoj ljudskog kapitala, trgovinska politika i olakšice, pristup finansijama, analiza politike oporezivanja, infrastruktura i podrška investicijama, te politike malih i srednjih preduzeća.

Prije početka prezentacije, koja je zakazana za 10.50 časova u zgradi parlamenta BiH, CET koordinator pri OECD-u vezano za Sporazum o ulaganju u jugoistočnu Evropu i aktivnosti IRI-ja Hamdo Tinjak i vođa Sporazuma o ulaganju u jugoistočnu Evropu Alister Nolan daće kratke izjave za medije, prenosi portal ekapija.ba