Delegacija Evropske komisije u BiH i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH prezentovaće sutra u Sarajevu projekat ”Jačanje i harmonizacija informacionih sistema poljoprivrednog i ruralnog sektora BiH (AIS BiH)”, vrijedan 1.280.500 KM.

Cilj projekta je jačanje informacionih sistema u poljoprivredi BiH prema standardima EU kako bi se doprinijelo pomoći politici i odlučivanju u poljoprivrednom sektoru, saopšteno je danas iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Delegacije Evropske komisije u BiH.

Projekat bi trebalo da bude prva faza integrisanog programa podrške informacionih sistema poljoprivrede čiji će temelji izgradnje biti definisani na iskustvima dobijenim na osnovu programa pilot testiranja prikupljanja podataka.

Ovaj projekat EU realizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Sektor poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja, Agencijom za statistiku BiH i administrativnim tijelima iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH. Projekat će implementirati britanska firma “Kardno”.

EU finansira projekat u vrijednosti od 1.280.500 evra, što pokriva operativnu i tehničku pomoć projekta. Dodatnih 200.000 evra je obezbijeđeno od EU za nabavku potrebne opreme.

Sutrašnja prezentacija označiće početak implementacije projekta.