Fena: Delegacija Evropske unije u BiH najavila je za četvrtak u Sarajevu zvanično otvaranje twinning projekta "Pomoć Ministarstvu sigurnosti, Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice i drugim nadležnim organima u učinkovitom upravljanju migracijama“.

Cilj projekta je osigurati da bh. vlasti vrše učinkovito upravljanje migracijama i suzbijanje nezakonitih aktivnosti vezanih za krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima u skladu s EU standardima.

EU je za ovaj twinning projekt osigurala 750.000 eura iz IPA fondova, dok će holandska Služba za imigraciju i naturalizaciju i Danska imigracijska služba osigurati kvalificirane i iskusne stručnjake za provedbu projekta, uz podršku stručnjaka iz Češke Republike, Finske i Slovačke.

Projekt će trajati 18 mjeseci, a glavni korisnici su Ministarstvo sigurnosti BiH zajedno s Državnom agencijom za istrage i zaštitu, Graničnom policijom i Službom za poslove sa strancima, te Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Twinning je instrument koji se koristi u kontekstu EU pomoći zemljama kandidatkinjama za jačanje njihovih administrativnih i institucionalnih kapaciteta u okviru priprema za članstvo u EU.

Postao je dostupan i potencijalnim kandidatkinjama kao pomoć u prilagođavanju njihovih administracija za provedbu pravnog naslijeđa (aquis communautaire) i za preuzimanje obaveza koje donosi buduće članstvo.

Pored pružanja tehničke i administrativne pomoći zemlji korisnici, twinning pomaže i izgradnju dugoročnih odnosa među starim, novim i budućim zemljama članicama EU, te omogućava zemljama korisnicama više dodira s raznovrsnim administrativnim praksama unutar EU.