Nezavisne novine: Administrativna komisija Parlamenta BiH jučer nije prihvatila inicijativu SDP BiH o smanjenju plaća i naknada dužnosnicima u institucijama BiH.

Predsjedavajući ove komisije Remzija Kardić potvrdio je da su juče ukinute dnevnice od po 50 KM za dolazak na sjednice redovnih parlamentarnih komisija.

"Nismo mogli prihvatiti inicijativu SDP-a o smanjenju plaća i naknada, jer nemamo stav Doma naroda parlamenta BiH o izmjeni ustavne odredbe o zabrani smanjenja plaća. Predstavnički dom parlamenta BiH u prošlom sazivu podržao je izmjenu dijela Ustava, kojim je zabranjeno smanjenje plaće dužnosnicima u vrijeme trajanja mandata", rekao je Kadrić.

Objasnio je da se Dom naroda nikad nije očitovao o ovoj izmjeni Ustava, pa juče u Administrativnoj komisiji nisu mogli prihvatiti inicijative koje se odnose na smanjenje plaća.

Rezanje troškova ili  podnošenje ostavke

Remzija Kadrić, predsjedavajući Parlamentarne komisije za administartivne poslove, najavio je da će danas ponoviti ranije odbačenu inicijativu za ukidanje naknada za rad u privremenim parlamentarnim komisijama, poslaničkog paušala i tražiti ukidanje ili smanjenje naknade za odvojeni život. "Ukoliko ova inicijativa ne dobije podršku, onda ću podnijeti ostavku na funkciju predsjedavajućeg Administrativne komisije", rekao je Kadrić.

"To bi značilo da radimo suprotno ustavnim odredbama", dodao je Kadrić. SDP je u martu prošle godine tražio smanjenje plaća svim državnim dužnosnicima. Predstavnički dom parlamenta BiH početkom decembra prihvatio je ovu inicijativu te zadužio Administrativnu komisiju za njenu realizaciju.

"Tražili smo da svima budu smanjene plate od Predsjedništva, preko parlamenta do Vijeća ministara BiH, jer smatramo da su nerealno visoke u odnosu na životni standard građana, a posebno u odnosu na rezultate rada svih ovih institucija", kazala je Mirjana Malić, predsjedavajuća Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

Istaknula je da poslanici, ali i svi ostali dužnosnici, imaju previsoke plaće, koje premašuju iznose od 4.000 KM, i da one treba da budu smanjene.

"Za to nema sluha, pa me ne iznenađuje da ni ova naša inicijativa nije realizirana. Očigledno je da postoji utrka između dužnosnika na državnom i entitetskom nivou u visini plaća, a činjenica je da politički dužnosnici ne žele imati manja primanja od menadžera u velikim državnim kompanijama", ocijenila je Malićeva.

Podsjetila je i kako parlament nije prihvatio smanjenje plaća niti prilikom usvajanja budžeta za ovu godinu, što je također bio zahtjev SDP-a.

"Osim plaća, postoji i niz naknada kojima se primanja znatno povećavaju, ali nema podrške za njihovo smanjenje", dodala je Malićeva.

Kadrić ističe da je prije nekoliko mjeseci odbačena inicijativa da budu ukinute naknade za rad u privremenim komisijama, koje mjesečno iznose skoro 500 KM, s tim da jedan poslanik ili delegat može naplatiti članstvo u najviše dvije komisije odnoso oko 1.000 KM mjesečno.

"Inicijative koje se odnose na ukidanje, uvjetno rečeno, manjih naknada i privilegija dobijaju podršku, ali bilo kakvi krupni zahvati kojima bi se umanjila primanja ne mogu dobiti podršku", zaključuje Kadrić.

Komisija za administrativne poslove odobrila je jučer poslaniku Vesni Šain isplatu naknade od 400 KM za odvojeni život. Pravo na ovu naknadu imaju poslanici i delegati koji ne žive u Sarajevu, a profesionalno su angažirani u parlamentu BiH.

"To pravo ne koriste svi poslanici i delegati. Svaki poslanik i delegat koji ima pravo na naknadu mora podnijeti zahtjev koji komisija razmatra i, ako ispunjava uslove, odobrava ga. Ne znam koliko poslanika i delegata trenutno koristi pravo na naknadu za odvojeni život", kazao je Remzija Kadrić.