Srna: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su jučer po hitnom postupku Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave RS sa 48 glasova za, 10 protiv i tri uzdržana.

U 2010. godini zaposlenima sa koeficijentom od 30 do 37 plata će biti manja za 25 posto, sa koeficijentom od 23 do 27 za 20 posto, sa koeficijentom od 17 do 22 za 15 posto, a sa koeficijentom od 4 do 16 za deset posto, i to sve za cijelu 2010. godinu.

Ministar uprave i lokalne samouprave RS Zoran Lipovac rekao je da će ovim zakonom biti ušteđeno 12 miliona KM, dok su uštede od primjene sva tri zakona o platama koji su na dnevnom redu ove sjednice projektovane na oko 17 miliona maraka.

Poslanik SRS RS Milanko Mihajlica zatražio je od predstavnika sindikata da povuku saglasnost koju su dali za ovaj zakon.

On je rekao da mogućnost obraćanja poslanicima nemaju čelnici sindikata zaposlenih u organima uprave i u MUP-u, nego samo oni predstavnici sindikata koji hvale Ekonomsku politiku i Budžet RS.

Poslanik SDS-a Božidar Vasić rekao je da predloženi zakon ima nelogičnosti jer će se njegovom primjenom desiti da radnici sa manjim koeficijentom imaju platu veću nego radnici sa većim koeficijentom.

"Radnik sa koeficijentom 23 imao je platu 2.300 KM, a biće smanjena na 1.840, dok je radnik sa koeficijentom 22 imao 2.200 KM, a sada će imati 1.870 KM", rekao je Vasić.

Šef Kluba poslanika PDP-a Branislav Borenović rekao je da je neprihvatljivo da se radnicima sa koeficijentom četiri smanjuje plata za deset posto.

On je od predlagača zatražio podatke koliko radnika ima koeficijent 4, a koliko 37.

Nezavisni poslanik Vojislav Gligić rekao je da se eksplozija povećanja plata desila 2008. godine u vrijeme lokalnih izbora i da je bilo neminovno da se plate moraju smanjiti već naredne godine.