E-kapija: Mreža javno-privatnog partnerstva jugoistočne Evrope (Mreža JPP-a JIE) zvanično će početi s radom u ponedeljak, 30. novembra u Sarajevu, pod pokroviteljstvom Sekretarijata Vijeća za regionalnu saradnju (RCC).

Cilj ovog prvog radnog sastanka Mreže je da okupi stručnjake za JPP iz JIE te da se postigne sporazum o interesu da se podrži provedba odabranih prekograničnih projekata kroz JPP, saopćeno je iz RCC-a.

Skup zajednički organiziraju Sekretarijat RCC-a i Agencija za javno-privatno partnerstvo Republike Hrvatske, koja djeluje kao privremeni Sekretarijat Mreže JPP-a JIE.

U uvodnom dijelu skupa učesnicima će se obratiti zamjenica generalnog sekretara RCC-a Jelica Minić, i vršilac dužnosti generalnog direktora hrvatske Agencije za JPP Kamilo Vrana.

Očekuje se da će oko 30 visokih zvaničnika iz vladinih institucija i ministarstava koja se bave provedbom JPP-a iz cijele jugoistočne Evrope učestvovati na sastanku.

Mreža je osnovana na ministarskoj konferenciji o javno-privatnom partnerstvu za razvoj infrastrukture u jugoistočnoj Evropi, održanoj 25. septembra ove godine u Sarajevu.

Njena je namjena da koordinira razmjenu znanja i stručnosti u oblasti JPP-a na regionalnom nivou, podržava procjenu pogodnosti klime za JPP u jugoistočnoj Evropi i predlaže mjere za njen daljnji razvoj i usklađivanje.

Skup će početi u 09.30 sati u Sekretarijatu RCC-a u Sarajevu.