Legatum Prosperity IndexTM e svjetska metoda  ocjene prosperiteta jedne države koja ne rangira države  samo po visini BDP-a, nego ih ocjenjuje po sveukupnoj sreći, zdravlju i slobodi gradjana. U posljednjem istraživanju i koje je uključeno 104 nacije, koje čine 90 posto svjetske populacije Bosne i Hercegovine nikako nema na listi.

Top 10 zemalja po prosperitetu su:  1)  Finska 2) Švicarska 3) Švedska 4) Njemačka 5) Norveška 6) Australija 7) Kanada  8) Holandija  9) Sjedinjene Države  10) Novi Zeland

Top 10 zemalja posljednjih na listi: 95) Kenija  96) Algerija  97) Tanzanija  98) Nigerija  99) Pakistan  100) Kamerun  101=) Centralna Afrička Republika  101=) Jemen   103) Sudan  104) Zimbabve  

Pored Bosne i Hercegovine na listi se ne nalaze ni zemlje iz okruženja: Srbija, Makedonija, Crna Gora i Albanija, dok se Hrvatska našla na 35. mjestu od 104 zemlje iza Slovenije, Češke, Mađarske, Poljske.

Prije tri godine ta je organizacija pokrenula Indeks prosperita kojemu je cilj dati cjelovitu definiciju sreće i zadovoljstva životom, a ne samo ocjenjivati životni standard kroz materijalno dobro. Time se Legatum Institut priključio širem svjetskom trendu koji dobrobit neke zemlje više ne mjeri samo bruto domaćim proizvodim (BDP-om), već u obzir uzimaju i mnoge druge faktore koji su potrebni za sreću.

z ekonomske pokazatelje ndeks uključuje još osam faktora: poduzetništvo i inovacije, demokratske institucije, obrazovanje, zdravstvo, zaštitu i sigurnost, upravljanje, lične slobode i socijalni kapital.

Od zemalja u regiji iza Hrvatske su se plasirale jedino Bugarska (46) i Rumunjska (48), pri čemu valja naglasiti da istraživanje nije uključilo sve zemlje bivše Jugoslavije. Najbolje mjesto Hrvatska je zauzela u kategoriji lične slobode (28), u kojoj se mjeri stupanj izbora vlastitog načina života, uključujući religijske i političke slobode.

Istodobno, najlošije stoji po pitanju socijalnog kapitala (46. mjesto) koje se odnosi na međuljudsko povjerenje i snagu zajedništva te u kategoriji upravljanja (42). Neke zemlje koje imaju loše vlade ipak imaju dobar socijalni kapital, što upućuje da u funkcioniranju društva presudnu ulogu ipak imaju familijarna povezanost i prijateljski odnosi.

Za razliku od susjedne Slovenije, čiji je sistem obrazovanja osmi na svijetu, Hrvatska prilično slabo kotira i u tom području, a zauzela je tek 40. mjesto .

Ključni nalazi ovog istraživanja govore da je prosperitet koncentriran na sjevernom dijelu Altantika, 16 od 20 najprosperitetnijih zemalja nalazi se u Sjevernoj Americi i u europskim državama.

Za životno zadovoljstvo i ekonomski progres najvažnije je dobro upravljanje. Zemlje s dobrim stilom upravljanja i zadovoljnim građanima imaju bolje izgede da stvore zdravije ekonomske osnove i poduzetnije društvo, objavio je portal comart.ba