Nezavisne novine: Komisije za budžet i finansije oba doma Parlamentarne skupštine BiH odlučile su da predlože kazne za 14 bh. institucija koje su se, po ocjenama revizora, rasipnički ponašale tako što će im budžet biti umanjen iduće godine.

Iz komisije Doma naroda predložili su smanjenje budžeta za 30 odsto i to na stavkama namijenjenim za troškove reprezentacije, goriva i nabavke automobila, dok je prijedlog komisije Predstavničkog doma da kazna bude umanjenje budžeta za 10 odsto.

Kako saznajemo, ovi prijedlozi, kao i lista institucija koje su rasipnički trošile novac, biće usaglašavani pa će nakon toga biti predočeni poslanicima i delegatima a potom i upućeni Savjetu ministara na realizaciju.

Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za budžet i finansije Doma naroda bh. parlamenta, kazala je da i revizori treba da utvrde kriterijum kod ocjenjivanja jer jednoj instituciji daju mišljenje sa rezervom za sitni propust dok drugoj daju istu takvu ocjenu za milionske propuste u poslovanju.

Momčilo Novaković, poslanik u Predstavničkom domu, nedavno je predložio izmjene zakona o reviziji, Savjetu ministara i o državnoj službi BiH kako bi se povećala odgovornost kod trošenja javnog novca.

"Izgleda da ne funkcioniše cijeli sistem. Revizori se bave ocjenjivanjem rada bh. institucija, poslije ih provjeravaju parlamentarne komisije i na kraju poslanici a rezultata nema. Ne znam da li treba kažnjavati cijelu instituciju zbog troškova za koje su odgovorni njeni čelnici. Slažem se da se smanjuju troškovi za reprezentaciju i gorivo, ali to ne rješava problem niti je kazna za odgovorne ljude", smatra Novaković.

On ističe da i revizori treba da budu istinski nezavisni ali i imuni na propuste zbog kojih kažnjavaju bh. institucije.

Lazar Prodanović, zamjenik predsjedavajućeg Komisije za budžet i finansije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, napominje da i u sadašnjem Zakonu o reviziju postoji mogućnost kažnjavanja institucija.

Prodanović je potvrdio da još nisu izabrali nezavisnu revizorsku kuću koja će provjeriti poslovanje državnih revizora iako je to zakonska obaveza.

"Tačno je da smo zakasnili sa raspisivanjem tendera jer već je kraj oktobra a treba uraditi reviziju poslovanja Kancelarije za reviziju prije nego se usvoji budžet za iduću godinu. Pokrenuli smo te procedure i sada treba da se imenuje ad hok komisija od članova komisija za budžet i finansije oba doma. Nakon toga izabraćemo nezavisnu revizorsku kuću", objasnio je Prodanović procedure kojima se dolazi do izvještaja o poslovanju državnih revizora.

"Prema zakonu, revizori su dužni da svakih tri mjeseca podnose finansijski izvještaj. Dobili smo tromjesečni i šestomjesčni izvještaj", kazao je Prodanović.

U ovim finansijskim izvještajima ne navodi se da je Kancelarija za državnu reviziju potrošila oko 225.000 KM na kupovinu tri nova pasata jer u izvještajnom periodu nije bila završena javna nabavka. Ukupni planirani troškovi Kancelarije za reviziju ove godine su veći za 674.443 KM nego prošle godine, a svi rashodi su u skladu s planom zbog čega u komisijama nije bilo problema da ovi izvještaji budu usvojeni.