Dnevni avaz: Predsjedavajući Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta BiH, a na tim funkcijama trenutno se nalaze Milorad Živković, odnosno Ilija Filipović, uskoro bi mjesečno mogli zarađivati po najmanje 6.500 KM, ako u državnim institucijama BiH bude usvojen zakon o dužnostima i pravima poslanika i delegata Parlamenta.

Dodatno "češljanje"

Ovaj prijedlog jučer, nekim čudom, nije prošao Vijeće ministara, vraćen je Radnoj grupi Ministarstva pravde BiH na dodatno "češljanje" uz konstataciju da je, očito, rađen u periodu prije recesije i uvođenja mjera štednje.

Osnovica plaće predsjedavajućih oba doma uskoro bi mogla dosegnuti basnoslovnih 5.087 KM, uz šta im, naravno, pripadaju i topli obrok od 250 KM, troškovi smještaja do 500 KM, naknada za odvojeni život također do 500 KM, paušal od oko 750 maraka, naknada za minuli rad, troškovi prijevoza, pa sve do naknada za učenje stranih jezika od 300 KM…

Kako saznajemo, osim predsjedavajućih, kojima bi koeficijent za obračun plaće sa 8,7 bio povećan na 9,5, odnosno devet njihovim zamjenicima, dobro bi prošli i predsjedavajući klubova, kojima se predviđa rast koeficijenta sa 8,5 na 8,8, dok bi poslanici i delegati dobili neznatno uvećanje sa 8,4 na 8,5, što znači da bi im se plaća kretala oko 6.000 KM. I ta je cifra, naravno, bez naplate rada u komisijama, učenja stranih jezika, dnevnica za putovanja, troškove smještaja…

Nakon mandata

Uz sve to, članovima kolegija oba doma te šefovima klubova, ako bude usvojen zakon, bit će plaćeni i telefonski računi.

Prema podacima Sekretarijata Parlamenta BiH, poslanicima, delegatima i funkcionerima iz prošlog saziva, kojima je istekao mandat, za naknade je isplaćeno 1.164.626 KM. Procjena Radne grupe koja je pripremala novi prijedlog zakona jeste da bi u narednoj i 2011. godini za ovu namjenu bilo potrebno izdvojiti oko 700.000 KM.

Kako do penzije od 1.800 KM

Uposlenima u Parlamentu zakon pruža i mogućnost prijevremenog penzionisanja, sa 55 godina starosti i najmanja 35 godina radnog staža, a penzija bi, prema sadašnjem stanju, iznosila oko 1.800 KM i rasla bi s povećanjem plaća u Parlamentu BiH.

Polovina sredstava za ove penzije išla bi iz državnog budžeta, a drugu polovinu snosili bi penzioni fondovi u BiH. Zanimljivo je da Radna grupa konstatira kako trenutno ima oko 200 osoba koje bi mogle ostvariti prijevremenu penziju. U prijedlogu zakona ističe se da ove penzije nije moguće umanjivati primjenom nekog drugog propisa.