Izdavanje biometrijskih pasoša u BiH trebalo bi da počne 15. oktobra ove godine, izjavio je jučer u Sarajevu Siniša Macan, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka. On je uvjeren da će se nastaviti dosadašnja praksa da od momenta predavanja zahtjeva do izdavanja pasoša prođe najviše sedam dana. Zakonski rok za izdavanje pasoša je 30 dana u BiH i 60 dana u diplomatskokonzularnim predstavništvima.

Cijena 40 maraka

Biometrijski pasoš će koštati 40 KM. Iz ove cijene finansiraju se rad 162 institucije koje izdaju pasoše, službenici, centralni sistem, mreža za prenos podataka. Građanima kojima je zbog bolesti ili smrtnog slučaja potrebno hitno izdati pasoš to će biti omogućeno po istoj cijeni. Svi ostali kojima se žuri moraće platiti 200 KM.

Za ovu godinu iz štamparije u Njemačkoj naručeno je 270000 knjižica i Macan je uvjeren da će ta količina pasoša biti dovoljna. Stari pasoši, pojasnio je, važit će do isteka njihovog roka, s tim što će se u zemlje šengena moći samo sa biometrijskim ispravama.

Početkom izdavanja biometrijskih pasoša BiH će ispuniti jedan od preostalih 40 uslova iz Mape puta za ukidanje viznog režima. Macan je podsjetio na četiri obaveze koje su preostale kako bi bio poboljšan sistem izdavanja ličnih dokumenata.

„Prva obaveza je uvođenje biometrijskih pasoša. Druga obaveza su antikorupcijske mjere u sistemu izdavanja ličnih dokumenata, što je ključni uslov. Većina institucija je već donijela antikorupcione programe, međutim, oni se moraju i provoditi. Treća stvar je da se poduzmu mjere obavještavanja o izgubljenim i ukradenim putnim ispravama i to je praktično već realizovano. Vremenski period je skraćen tako da se izgubljena i ukradena putna isprava u istom danu po prijavi objavi kao nevažeća u Interpolovoj bazi podataka. I na kraju je dostava podataka iz matičnih ureda, na čemu se počelo raditi“, kazao je Macan.

Direktor IDDEEA je na konferenciji za štampu govorio i u ostavnoj i zakonskoj nadležnosti u izdavanju dokumenata. Rekao je da u tzv. lancu identiteta učestvuju 142 opštine (matični uredi), deset kantonalnih MUP-ova i dva entitetska MUP-a (135 lokacija za izdavanje dokumenata), jedna institucija Brčko distrikta, dva entitetska ministarstva, dva državna ministarstva (45 lokacija u DKP mreži) i jedna državna agencija. Ovaj impozantni lanac čine 162 institucije na 322 lokacije za izdavanje dokumenata.

Za razliku od BiH, u Sbiji i Crnoj Gori, za koje je Evropska komisija preporučila ukidanje viza, izdavanjem putnih isprava bavi se samo jedna institucija. Macan je kazao da u tome ne vidi problem, jer je BiH decentralizovana država i naš sistem izdavanja ličnih dokumenata je uporedio s onim u Njemačkoj, Španiji i Belgiji.

„Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, niti bivša Direkcija za implementaciju CIPS projekta nikada nije izdavala dokumente, niti ima svoje organizacione jedinice u bilo kojoj opštini BiH“, kazao je Macan, skidajući tako sa Agencije teret čestih pritužbi građana.

Napomenuo je da uvjerenja o državljanstvu i rodne listove izdaju lokalni organi uprave, a lične karte i pasoše ministarstva unutrašnjih poslova.