Nezavisne novine: U BiH od 89 graničnih prelaza, samo 12 zadovoljava minimalne tehničke i komunikacijske standarde, kazao je Vinko Dumančić, direktor Državne granične službe (DGS).

"Daleko smo od šengenskih standarda, granični prelazi nisu komunikacijski uvezani a na većini prelaza pripadnici policije i carine rade u kontejnerima. Promet kontorlišu bez nastrešnica i pod vedrim nebom što otežava njihov rad", naveo je Dumančić.

Istakao je da je od 12 prelaza koliko ih zadovoljava minimalne standarde sedam urađeno donacijama Evropske komisije.

Granica BiH je duga 1.665 kilometara i ima 89 graničnih prelaza, od toga 58 prema Hrvatskoj, 19 prema Srbiji i osam prema Crnoj Gori uključujući i četiri postojeća aerodroma u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banjaluci.

Da bi granični prelaz zadovoljio standarde EU, trebalo bi da ima prijemno-kontrolni punkt s kabinama za pripadnike policije i carine, terminal sa određenim brojem parking mjesta, halu za pregled vozila, nastrešnice, video-nadzor, magacine za oduzetu robu, agregate za vlastito napajanje električnom energijom, sanitarne čvorove, ulazno-izlazne trake i slično.

U DGS-u objašnjavaju da neke od donacija EU za modernizaciju graničnih prelaza nisu iskorištene iz razloga što na samim graničnim prelazima nisu riješeni imovinskopravni odnosi tako da se ne zna u čijem je vlasništvu zemlja oko granica što je još samo jedan od problema.

"Gazdovanje graničnim prelazima je u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) tako da su oni ti koji bi trebali rješavati ove probleme", naglasio je Dumančić i dodao da su oni svojim sredstvima natkrili i sredili pet prelaza.

Granični prelazi koji zadovoljavaju tehničke uslove su Klobuk, Zupci, Rača, Karakaj, Gradina-Jasenovac, Šamac, Orašje, Izačić, Hukića brdo-Maljevac.

U UIO BiH su kazali da od 53 granična prelaza gdje su prisutne njihove službe na 27 treba raditi određene intervencije dok su ostali u zadovoljavajućem stanju.

"Za 13 je potrebno uraditi ozbiljne intervencije tipa pristupnih traka, odgovarajućih objekata itd. Sedam ih zahtijeva manje intervencije kao što su sanitarni čvorovi dok ostalih sedam zahtijeva minimalna ulaganja", rekao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH, i dodao da ne zna za stanje ostalih graničnih prelaza jer su tu prisutni samo pripadnici DGS-a.

On smatra da je teško precizirati rokove do kada bi neadekvatni granični prelazi mogli biti rekonstruisani jer je posao obiman i zahtijeva ogromna novčana sredstva.