Oslobođenje: Porezna uprava Federacije BiH u svim kantonima ovoga entiteta organizira besplatne seminare za privrednike kako bi ih educirala o primjeni novih zakonskih rješenja iz oblasti poreske politike.

Prema riječima direktora Poreske uprave Midhata Arifovića, privrednicima se nastoji pomoći da se što bolje pripreme za primjenu kompleksnih zakonskih rješenja kao što su Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, te tehnička priprema za izdavanje poreskih kartica.

Govoreći o poreskim karticama, Arifović je istakao kako je Porezna uprava nastojeći da modernizira i olakša poslovanje sa privrednicima omogućila elektronsko slanje zahtjeva za izdavanje poreskih kartica, ali to se odnosi samo na firme koje imaju više od 10 uposlenih.

"Od 1. jula ćemo početi primati zahtjeve kako bismo već 1. septembra počeli sa izdavanjem poreskih kartica", kazao je Arifović.

On je kazao da su seminari koje organizira Poreska uprava ujedno prilika da porezni obveznici i poslodavci nauče koje porezne obaveze moraju platiti, na koji način i ko treba da ih plaća, te po kojoj osnovi i u kojem iznosu.

Ipak, prema njegovim riječima, najveći posao koji očekuje Poresku upravu u narednom periodu jeste primjena poreza na dohodak po prijavama poreskih obveznika gdje se očekuje da će se do februara naredne godine, do kada je rok za obračun, javiti veliki broj poreskih obveznika koji imaju olakšice.

"Biće teško sve to uskladiti jer ćemo vjerovatno morati vršiti povrat poreza obveznicima koji imaju olakšice, posebno u slučajevima kada se radi o malim sumama koje su za nas skoro beznačajne, a za obveznike su velike", rekao je Arifović.

On je kazao da je dodatni problem to što Zakon o porezu na dohodak nije jasno precizirao način povrata sredstava, međutim, i taj problem bi trebao biti brzo riješen jer Ministarstvo finansija FBiH radi na pripremi podzakonskog akta koji će riješiti ovaj problem.