U toku su završne aktivnosti na elektronskom uvezivanju matičnih ureda u svim općinama, a sistem za izdavanje biometrijskih pasoša u funkciju će biti pušten u julu – potvrdila je glasnogovornica Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u BiH (IDDEEA) Amila Opardija.

Pojašnjava da će se ovaj sistem testirati šest mjeseci, što znači da će se provoditi kompletna procedura kao da se izdaje biometrijski pasoš, a izdavat će se pasoš koji je  trenutno u upotrebi, prenijela je agencija Fena.  

– U  testnoj fazi će se analizirati svi segmenti sistema te ukoliko se uoče neki nedostaci bit će otklonjeni u ovoj fazi. Tek kada utvrdimo da je sve u redu sa sistemom tada će se početi izdavati biometrijski pasoši. Početak izdavanja je kraj decembra 2009. ili najkasnije 1. januar 2010. godine – kazala je Opardija.

Cilj elektronskog uvezivanja matičnih ureda je veća sigurnost u izdavanju tzv. ulaznih dokumenata na osnovu kojih se izdaju ostali lični dokumenti.

Službenik matičnog ureda će biti u mogućnosti elektronski potvrditi službeniku MUP-a, da je osoba državljanin BiH, odnosno da posjeduje validan dokument (rodni list, uvjerenje o državljanstvu) izdat u skladu sa zakonom.

Biometrijski pasoš je dokument koji sadrži zaštite od falsifikovanja i elektronski čip, pomoću kojeg je moguća provjera identiteta. U IDDEEA su potvrdili da će novi bh. pasoš u čipu sadržavati dva biometrijska podatka – sliku i otisak prsta.

– Glavna karakteristika biometrijskog pasoša je garancija da je vlasnik tog dokumenta istovremeno i vlasnik identiteta utisnutog u tom pasošu – dodala je Opardija.

Konačnu cijenu biometrijskog pasoša propisat će Ministarstvo civilnih poslova BiH u skladu sa Zakonom o pasošima. Težnja će biti da se ne vrši preveliko povećanje u odnosu na postojeće cijene.

Fotografije za nove biometrijske pasoše će se praviti na licu mjesta, odnosno na MUP-ovoj lokaciji gdje se podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave, navode u IDDEEA.