Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH osnovalo je jučer radnu grupu za popis državne imovine koja bi trebala početi raditi do kraja ovog mjeseca.

"Radna grupa će imati 13 članova i odluke će donositi konsenzusom. Državne institucije, institucije entiteta i Brčko distrikta imenovaće svoje predstavnike u ovu komisiju. Popis imovine treba napraviti za najviše šest mjeseci. Popis imovine neće unaprijed određivati rješenje za njenu raspodjelu. To će biti riješeno zakonom koji treba da bude usvojen", rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić.

Žurba s himnom

Vijeće ministara BiH uskoro će razmatrati prijedlog teksta himne BiH, kojeg je odabrala posebna komisija, i uputiti ga u parlamentarnu proceduru, najavio je predsjedavajući Nikola Špirić. "Vidim da se himna s novim tekstom već izvodi. To je malo preuranjeno i nema potrebe za žurbom. Vrlo brzo ćemo razmatrati prijedlog teksta i proslijediti ga parlamentu", rekao je Špirić.

Jučer usvojenom odlukom o formiranju radne grupe precizirano je da će biti popisana imovina koju je BiH dobila sukcesijom SFRJ, imovina čiji je vlasnik nekadašnja SR BiH te sva ostala imovina za koju nakon analize zemljišnih i vlasničkih knjiga bude utvrđeno da je državna svojina.

Usvajanjem ove odluke ispunjen je jedan od uslova Vijeća za implementaciju mira u BiH (PIC).

Vijeće ministara usvojilo je i informaciju o ispunjavanju uslova za liberalizaciju viznog režima u kojoj se navodi da su domaće vlasti ispunile 147 od 174 zahtjeva za ukidanje viza.

"U proceduri rješavanja je 18 zahtjeva dok je devet uslova nerealizirano. Među njima nema ništa posebno sporno, stoga vjerujem da ćemo ih uspjeti riješiti te stići ostale zemlje regiona u procesu liberalizacije viznog režima. Vjerujem da ćemo krajem godine biti u prilici da imamo bijeli šengen za građane BiH", rekao je Špirić.

Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj sjednici imenovalo je Vijeće za sport BiH, te dalo saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Državni ministri podržali su i incijativu za održavanje bečkog ekonomskog foruma u Sarajevu u septembru ove godine. Vijeće ministara bit će kopokrovitelj ovog ekonomskog samita koji okuplja 13 zemalja od Jadranskog do Crnog mora.