Nezavisne novine: Na sajtu Vlade Republike Srpske pojedina ministarstva nisu objavila skoro nikakve podatke o tome šta su uradili, što je ključni cilj zvaničinih sajtova institucija.

Za posjetioce sajta Vlade je predviđeno da pod stavkom "Aktivnosti ministarstava" mogu pogledati podatke u vezi sa aktivnošću i projektima ministarstava.

Dio sajta pod ovim nazivom sadrži stavke "Djelatnosti ministarstva", "U proceduri", "Publikacije", "Dostignuća" i "Studije".

Međutim, u dijelu koji se odnosi na ministarstva finansija, unutrašnjih poslova, za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, pravde, trgovine i turizma, nauke i tehnologije, za porodicu, omladinu i sport, ne može se vidjeti skoro ništa u vezi sa djelatnosti ministarstava, osim u rijetkim slučajevima prošlogodišnji planovi i izvještaji. Podataka skoro da i nema iako se na prvoj strani posjetioci obavještavaju da na sajtu mogu naći "sve informacije o Vladi i njenim aktivnostima".

I pod stavkom "Planovi, programi i projekti ministarstva" nema značajnijih podataka osim godišnjeg plana budžeta i arhiv budžeta, dok pod stavkom "Servisi", koja sadrži odjeljak za građane i za poslovanje uglavnom nema ničega.

Maja Stojinić, portparol Ministarstva finansija, kaže da ima nekih studija koje je ovo ministarstvo objavilo, ali da je činjenica da nema publikacija koje se objavljuju od strane ovog ministarstva.

"Kompletan sajt Vlade RS je napravljen po istom šablonu, tako da su sva ministarstva dobila iste stavke. Neka ministarstva su popunila sve kategorije, a neka nisu", rekla je Stojinićeva.

Ona je naglasila da ovo ministarstvo dostavlja niz studija i nacrta zakona koji se daju na usvajanje, tako da same stavke sa sajta ne mogu biti pravi pokazatelj aktivnosti ovog ministarstva.

Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza RS, smatra da su ovakvi propusti odraz odgovornosti stručnih ljudi u ministarstvima koji su zaduženi za taj dio posla.

"Na tematskim sjednicama se svaki put raspravlja o tome da medijska prezentacija rada svih ministarstava mora biti što više dostupna javnosti. Javnost zaista treba da bude uključena u to što se dešava u Vladi", kazao je Čubrilović.

Na dijelu sajta koji se odnosi na Ministarstvo saobraćaja i veza postoje određeni podaci u svakom dijelu navedenih stavki.

Dušica Zubanović, portparol Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, izjavila je da je to posao portparola i da su, kako tvrdi, postavljene najbitnije stvari.

"Nije problem da se postave neke informacije", kazala je Zubanovićeva.