Dnevni avaz: Punjenje budžeta FBiH tokom januara je drastično smanjeno u odnosu na ovogodišnji plan, ocjena je federalnog dopremijera i ministra finansija Vjekoslava Bevande. On, u razgovoru za naš list, ocjenjuje da se konačno moraju poduzeti "drastične promjene u smislu reformi i daljnjeg smanjenja javne potrošnje".

Nemam pojma o Silajdžićevim kreditima

Bevanda ističe da on, kao ministar finansija FBiH, nema pojma o bilo kakvim kreditima za bankarski sektor ili privredu, koje je navodno isposlovao i dogovorio član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić.

– Tokom prvog mjeseca u budžet FBiH uplaćeno je svega 80 miliona KM i to je trend na koji sam upozoravao. Kako je došlo do smanjenja prihoda po osnovu Sporazuma sa EU, mora se što prije usvojiti novi zakon o akcizama koji će dijelom pokriti ove probleme. Trošenje i planiranje rashoda bez pokrića mora se zaustaviti – istakao je Bevanda.

Na pitanje da li je za smanjenje prihoda u budžetima ipak krivac i globalna ekonomska kriza, ministar je potvrdno odgovorio.

Vlada FBiH je u kritičnom trenutku

– Polarizacije unutar Vlade FBiH su vidljive, stoga mi, faktički, i nismo imali ozbiljnije tačke dnevnog reda u posljednja tri mjeseca. Sva bitna pitanja se odgađaju, nema sistematičnosti i došli smo do jednog kritičnog trenutka.

– Recesija je prisutna i u BiH, potrošnja građana je smanjena, baš kao i industrijske aktivnosti. Zato sada svi moramo odgovorno djelovati. Mi smo napravili inventuru za prošlu godinu i zadužit ćemo se da zatvorimo deficit, a dio novca obezbijedit ćemo i posredstvom sukcesije imovine bivše SFRJ. U budžetu FBiH nastao je manjak od 280 miliona KM, a sveukupne obaveze iznose 490 miliona KM. Konačne brojke po stavkama znat će se poslije izrade završnog računa – kazao je Bevanda.

Kao prioritetne poteze radi održanja likvidnosti budžeta naveo je da se mora konačno uspostaviti registar korisnika socijalne i svih vidova pomoći iz budžeta.